pl en

tel.: 85 74 45 560 | tel.: /fax: 85 74 45 650
e-mail: ro.pttk.bialystok@gmail.com
NIP: 966-05-90-900
Kontakt:
Regionalna Pracownia Krajoznawcza

Regionalna Pracownia Krajoznawcza przy RO PTTK w Białymstoku jest jedną z około trzydziestu tego typu jednostek organizacyjnych PTTK istniejących w Polsce, a dwóch w województwie podlaskim (druga znajduje się w Suwałkach).
Powstała w 1975 roku przy ówczesnym Zarządzie Wojewódzkim PTTK w Białymstoku. Obecna działalność Pracowni skupia się przede wszystkim na prowadzeniu biblioteki krajoznawczej, organizacji spotkań i prelekcji o charakterze krajoznawczo - turystycznym, poradnictwie z zakresu wiedzy o regionie i jego walorach, szkoleniach.