pl en

tel.: 85 74 45 560 | tel.: /fax: 85 74 45 650
e-mail: ro.pttk.bialystok@gmail.com
NIP: 966-05-90-900
Kontakt:
Klub Turystyczny "Mozaika"

Historia Klubu Turystycznego „MOZAIKA”
wypis z kroniki Klubu:

„W styczniu 1988r skrzyknęła się grupa niezrzeszonych miłośników turystyki, która postanowiła ująć swą działalność w zorganizowaną formę. Było ich dziewięcioro tj. Halina, Waldemar i Marek Malewiczowie, Ewa. Krzysztof i Adam Szepiel, Anatol Korpacz, Bogumiła Sikorska oraz Tadeusz Sokólski. Grupa ta wzięła udział w organizowanym przez ZO PTTK „Młodzieżowym Zlocie ‚Kołodno 88′”. Operatywność kol. Korpacza umożliwiła nam nawiązanie kontaktu z kierownictwem Osiedlowego Klubu Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Mozaika”. Klub ten zgodził się udostępnić lokal na zebrania Koła, a my
przyjęliśmy jego nazwę.”

I dalej:

” Obradujemy.
Tak … to było 17 lutego 1988r. Na zebraniu założycielskim, w którym uczestniczyło 18 osób wybraliśmy Zarząd Koła. Prezesem tego „bałaganu” został Tolek Korpacz a jego zastępcą Waldek Malewicz. Zebranie protokołował i Sekretarzem został Adam Szepiel, natomiastkasą zawiaduje Bogusia Sikorska, jest to bowiem funkcja stworzona dla kobiety.
TERAZ MOŻNA BYŁO ZACZĄĆ DZIAŁALNOŚĆ”.

W ciągu 20 lat zmieniała się nazwa Klubu:
Koło PTTK przy Osiedlowym Klubie „Mozaika” BSM – 1988 – 1989
Koło PTTK „Mozaika” – 1990 – 1991
Klub Turystyki Rodzinnej „Mozaika” – 1991 – 2000
Klub Turystyczny „Mozaika” – X.2000 – nadal

Zobacz więcej na stronie klubu: www.klubmozaika.pl