pl en

tel.: 85 74 45 560 | tel.: /fax: 85 74 45 650
e-mail: ro.pttk.bialystok@gmail.com
NIP: 966-05-90-900
Kontakt:
17.06.2018 W górnym basenie Biebrzy

Zapraszamy do górnej Biebrzy, jakże odmiennej krajobrazowo od jej dolnego biegu. Rzeka Biebrza płynie tu głęboko wciętą doliną, a charakterystyczne punkty to wysokie mineralne wyspy/wyniesienia, na których ulokowały się tradycyjne wsie, np. Jałowo, Szuszalewo, Nowy Lipsk.

 W tej części doliny zachowały się najlepiej wykształcone, naturalne torfowiska mechowiskowe  i turzycowo-mszyste. Wiosną i latem kwitnie tu wiele roślin reliktowych, znajdujących się pod ścisłą ochroną gatunkową.

PROGRAM: