pl en

tel.: 85 74 45 560 | tel.: /fax: 85 74 45 650
e-mail: ro.pttk.bialystok@gmail.com
NIP: 966-05-90-900
Kontakt:
13.05. Eliminacje wojewódzkie OMTTK

Zarząd Regionalnego Oddziału PTTK w Białymstoku informuje, że w bieżącym roku organizowany jest XLV Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno – Krajoznawczy PTTK. Celem Turnieju jest popularyzowanie krajoznawstwa i turystyki, aktywnego wypoczynku oraz sprawdzenie wiedzy i praktycznych umiejętności turystycznych. Turniej zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem OMTTK PTTK z 2014 roku. Najlepsze drużyny w kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne reprezentować będą województwo podlaskie w finale centralnym, który odbędzie się w dniach od 8 do 11 czerwca 2017 roku w Ustrzykach Dolnych (województwo podkarpackie).

Eliminacje wojewódzkie XLV OMTTK przeprowadzone zostaną  w dniu 13 maja 2017 r. w Białymstoku. Organizatorem eliminacji w woj. podlaskim jest Regionalny Oddział PTTK w Białymstoku. Serdecznie zapraszamy do udziału w Turnieju trzyosobowe drużyny szkolne wraz z opiekunem. Zgłoszenia do eliminacji wojewódzkich przyjmowane są drogą pocztową lub mailową (ul. Sienkiewicza 53 lok. 3/3, 15-002 Białystok; e-mail: ro.pttk.bialystok@gmail.com) do dnia 07 kwietnia 2017 r. Pytania prosimy kierować na adres e-mail: buckosylwia@gmail.com.

Szczegółowy regulamin Turnieju oraz polecana literatura znajdują się w załącznikach lub na stronie internetowej http://mlodziez/pttk.pl. Prosimy o zapoznanie się z Komunikatem organizacyjnym nr 1.

W ramach Turystycznego ABC – praktycznego sprawdzianu umiejętności przydatnych turyście – organizator wybrał następujące konkurencje:

1) rozpoznawanie atrakcji turystycznych województwa podkarpackiego,

2) gra azymutowa

3) piosenka turystyczna

4) planowanie wycieczki turystyki kwalifikowanej

Mając na uwadze duże walory poznawcze i wychowawcze powyższej imprezy prosimy dyrektorów szkół o zainteresowanie turniejem nauczycieli, opiekunów SKKT PTTK, PTSM, drużyn harcerskich oraz młodzieży szkolnej.

 

                                                                   Z wyrazami szacunku

Prezes Zarządu
Regionalnego Oddziału PTTK w Białymstoku

      Dariusz Kużelewski